Các chính sách

Chính sách bảo hành:

 • 10 năm cho gỗ công nghiệp (vì tuổi thọ thường 12-15 năm hoặc hơn)
 • 2 năm cho gỗ tự nhiên (sau 2 năm gỗ sẽ ổn định)
 • 2 năm cho giấy dán tường

Nội dung bảo hành:

 • Công vênh, co ngót (đây là những trường hợp không bao giờ xảy ra ở gỗ công nghiệp vì nó chỉ xảy ra ở gỗ tự nhiên)
 • Không bảo hành nước

Quy trình thi công:

 1. Khảo sát công trình
 2. Hẹn lịch thi công
 3. Vân chuyển gỗ đến công trình
 4. Xác nhận số lượng từ khách hàng
 5. Thi công từ đến 2 ngày
 6. Xác nhận số lượng gỗ đã làm
 7. Nghiệm thu và thanh toán